BloggProffs

Arkiv för ‘Debatt’ Kategori

HUMOR – en allvarlig sak!

tisdag, november 24th, 2009

Under många, många år har jag hävdat att glädje och humor är betydelsefulla faktorer i människors välbefinnande och hälsa.

Ett hjärtligt skratt främjar endorfinproduktionen och en ökaning av endorfinmängden hjälper bl.a. kroppens självläkning, tar udden ur depressioner och fungerar som smärtlindring.

Jag har därför beslutat att bidra till att öka den såväl kroppsliga som själsliga hälsan inom den svenska befolkningen genom att med ojämna mellanrum presentera min form av humor för allmänheten.

Jag tar humor på största allvar, vilket ni kommer att uppfatta i mitt inslag. Möjligen kan det allvaret bidra till att den presenterade humorn blir ännu roligare – eller också inte. Är därför tacksam för kommentarer så kommande humorterapiinslag blir ännu effektivare läkemedel för kropp och själ.

Jag ber redan nu om ursäkt för att jag har en besvärande likhet med Ernst Hugo Järegård i det bifogade inslaget, så ni som avskydde honom bör inte klicka på länken!

YouTube Preview Image

EN REFLEKTION: Betydelsen av tystnad och stillhet.

söndag, november 15th, 2009

Dagens moderna samhälle är en värld som människor i forna tider inte ens kunde drömma om. Bra och ofta lyxiga bostäder med bra uppvärmning, god tillgång till alla livets nödvändigheter som kläder, mat och rent vatten. Dessutom med underhållning och förströelse 24 timmar om dygnet: TV. Internet, radio, datorspel, bingo och allt annat som tilltalar olika smakriktningar.

Ändå vågar jag påstå har människor aldrig mått så psykiskt dåligt som de gör i dag. Användningen av lugnande medel och sinnesbedövning i form av vin och sprit letar sig allt längre ner i åldrarna och trenden verkar peka mot att fler och fler anser sig behöva sådan ”hjälp”.

Det borde naturligtvis vara tvärt om. När tiderna var dåliga, arbetet hårt och slitsamt och 40-timmarsveckan var en ouppnåelig fantasi och när bostäderna var små, kalla och dragiga och lönen knappt räckte till livets nödtorft DÅ tycks människor varit mer tillfreds med livet och mer förnöjsamma än vad människor är i dag.

Kan orsaken möjligen ligga i att vår civiliserade värld är så fylld av ljud och oljud. Trafik och annat buller och ljud från de flesta elektriska apparater som kylskåp, lysrörsarmaturer och fläktar. Musik och reklamoljud i butiker, varuhus och en del offentliga platser och oljud från byggarbetsplatser och fabriker.

Till detta kommer alla ljud som människor själva anser sig behöva och själva utsätter sig för: MorgonTV, radions skvalkanaler som är på större delen av dagen, hörlurar och hörsnäckor som ger musik under resor, cykelturer, jogging, promenader eller läxläsning. Biografljud, hembioljud, bilstereoljud och diskoljud så nära den fysiska smärtgränsen som möjligt.

Den moderna människan tycks frukta eller avsky tystnad och stillhet och min reflektion är att just DETTA är orsaken till såväl ”psykiskt illamående” som otillfredsställdhet med livet, vantrivsel, rotlöshet och självdestruktivitet,

Speciellt unga människor har dålig självkännedom och urusel självkänsla och tycks ständigt jaga efter fler och fler känslomässigt häftiga upplevelser och sensationer. Ytterst få av dessa unga människor och nästan lika få bland de äldre har lyckats upptäcka att de största och viktigaste känslomässiga upplevelserna och sensationerna finner man inom sig själv och absolut inte i världen omkring en.

Lugna, eftertänksamma, djuptänkande och anspråkslösa människor betraktas som torra, mossiga och antika och är helt ”ute” medan festande, supande och knarkande och tyvärr oftast mentalt helt urblåsta hålligångare är idoler, häftiga och ”inne”.

Det verkar vara dags att få in ”Konsten att njuta av och använda sig av tystnaden och stillheten” som ett viktigt ämne i grundskolan. Då kanske fler i framtiden kunde uppleva det djupare värdet med livet, njutningen av att vara förnöjsam och harmonisk, tillfredsställelsen att känna sig själv och glädjen att kunna njuta av de små och finstämda ögonblick som livet bjuder på och inte kräva att alla upplevelser skall vara häftiga och öronbedövande.

TÄNK SÅ BEKVÄMT – ELLER ?????

måndag, september 29th, 2008

Det var visserligen många år sedan, men tänk vad vi skrattade, när Ulf Peder Olrog presenterade sin sång om ”Lagom söt konserverad gröt”. På den tiden ansågs en sådan produkt skrattretande!

I dag ser vi allsköns onödiga (?) halv och helfabrikat – som står i snabbköpets hyllor helt ogenerat, och ingen skrattar längre åt exempelvis färdig välling.

Men i dag nåddes nog gränsen för vad åtminstone jag tycker är rimligt, nämligen färdig omelettsmet i 500 g-förpackning.

HUR i hela fridens namn kan man komma på att saluföra en sådan produkt? Knäck några ägg och vispa dem – häll i litet vatten om du skall ha fransk omelett eller lite mjölk om du ämnar göra en ”vanlig” omelett, och vispa litet till och krydda och salta en aning – så är smeten färdig. Minst lika enkelt och tidssnålt som att klippa upp en förpackning, vänta tills allt har runnit ut,  krama ur den och sedan diska den innan den kastas.

Vad blir nästa steg? Jag har en bra idé som jag gärna förmedlar till företagare som tror att svenska folket är komplett urblåsta latmaskar, nämligen en halvliters tetra med texten:

FÄRDIGKOKT TEVATTEN – bara att värma upp.

När ser vi den förpackningen i hyllan på ICA?

Vårt misshandlade svenska språk.

tisdag, september 9th, 2008

De senaste åren har inneburit ett katastrofalt förfall av vårt språk på flera olika sätt. Att engelska uttryck glider in, mer eller mindre okonstlat, är kanske naturligt med tanke på den ökande internationella kontakten mellan människor, men ofta innebär inte bruket av engelska ord och uttryck något språklyft utan tvärtom en kvalitetssänkning. Är det kanske inte lika ”fint” att kunna använda det svenska språket på ett varierat och korrekt sätt som att kunna en del engelska?

Att däremot kunskapen om och bruket av synonymer har blivit så torftigt är skrämmande.

Detta märks inte minst i radio och TV. Här hör man t.ex. dagligen om jobb, jobb och åter jobb – medan de övriga drygt 13 synonymerna förblir oanvända till större delen.

När kommer man att byta ut ”lön”, ”arvode” och ”honorar” mot ordet ”pröjs” eller ”hus”, ”villa” eller ”stuga” mot ”kåk”?

”Grymt” är numera ett positivt ord som ersätter ”Fantastiskt”, ”Lysande” eller ”Förnämligt”;

”Sjukt” är ett annat allmänt förstärkningsord som man kopplar samman med praktiskt taget allt, istället för att använda det hundratal redan befintliga förstärkningsord – som dessutom kan varieras i oändlighet med god fantasi.

Trots allt – det allra värsta är att vissa ord dyker upp med helt felaktig innebörd. Ett av dessa är ordet ”vart”.

Ordet ”Vart” enligt normalt språkbruk skall kopplas till RIKTNING och order ”Var” skall kopplas till PLATS.

”Var bor du och vart skall du resa?” är korrekt men definitivt inte ”Vart bor du och var skall du resa?” Tyvärr ser och hör man dagligen ordet ”vart” felaktigt använt i media.

Jag har förstått att användningen av ordet ”dom” inte längre är acceptabelt inom vissa litterära kretsar – och vad har då resultatet blivit? Jo man sätter in orden ”dem” istället och glömmer då att ordet ”dom” måste ersättas med ”dem” ibland och ”de” ibland men när  språkkänslan och kunskapen saknas om hur ”de” respektive ”dem” skall användas så blir resultatet förödande obehagligt.

”Dom två forskarna gav dom andra i gänget en läxa” blir: ”Dem två forskarna gav dem andra i gänget en läxa” eller ”Ge böckerna till dom” blir ”Ge böckerna till de” (korrekt svenska skall vara: De två forskarna gav de andra i gänget en läxa resp Ge böckerna till dem).

Sådant språkbruk ger i varje fall mig huvudvärk!

Om inte de som avskyr ordet ”dom” kan använda ”de” och ”dem” på rätt ställe så är faktiskt ”dom” betydligt trevligare att läsa än ett vansinnigt placerat ”dem” eller ”de”!

En av mina käpphästar sen åratal har varit användningen av orden ”chans” respektive ”risk”. Chans innebär av hävd en förhoppning om att lyckas och Risk innebär hotet att förlora. ”Jag tar en risk” innebär att jag vet att jag kan misslyckas, medan ”Jag tar en chans” betyder att jag hoppas jag skall vinna något.

Ordet ”risk” hör eller ser man sällan numera – det är ”chans” för hela slanten – och vårt språk har förlorat ytterligare en del av sin variationsrikedom.

Hur kan det komma sig att människor berömmer engelska språket för dess ordrikedom och samtidigt utarmar det svenska språket på dess finesser? Svenskan har en ovanlig övertag gentemot många andra språk genom dess möjlighet att skapa ordkombinationer där andra språk måste kombinera två eller tre ord för att presentera samma sak. Vi kan exempelvis skriva ”prästkappan” medan engelskan får skriva ”the teacher´s robe”.

Till sist:  Särskrivning är en styggelse!

Vi bör ha kvar ”Tysklärare” och inte använda ”Tysk lärare”  och naturligtvis ”sjukgymnast” istället för ”sjuk  gymnast”.

Jag köpte för en tid sedan en kulspetspenna som hade texten ”Kul penna” – men inte sjutton var den roligare än andra pennor jag haft!

Jag kan livligt tänka mig hur framtida deckare snabbt mister all spänning när man läser texten: ”Polisen vände på den döda kroppen och upptäckte ett kul hål i pannan”.

Är det bara jag som reagerar??

VETENSKAP OCH / ELLER BEPRÖVAD ERFARENHET?

söndag, juli 13th, 2008

Tänk att man kan bli lycklig över inslag i nyheterna!

Jag blev det:

den 12/7 när man rapporterade att antalet bröstcancerfall nu påtagligt minskat och kopplade detta till att läkarna blivit mer restriktiva med förskrivning av Östrogen till kvinnor i övergångsåldern,

och den 13/7 då vi fick veta att man på Balsgård (http://www.ltj.slu.se/balsgard/index.html) arbetade med att utforska den lilla oansenliga växten Groblad för att kunna använda denna för medicinska ändamål framöver.

Groblad

Jag har arbetat heltid inom den alternativa vården som homeopat / naturläkare i 33 år fram till min pensionering förra året och har i alla år irriterats över den arrogans och högdragenhet många företrädare för den s.k. skolmedicinen visat gentemot alternativa terapier och behandlingsformer. Denna attityd har visserligen minskat en del sedan jag startade min verksamhet 1975, men än i dag hör jag uttalanden som mer hör hemma i häxprocessernas eller inkvisitionens tid än i moderna ”upplyst” tid.

Läkarvetenskapen skall arbeta med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” men tycks oftast välja vetenskap framför den beprövade erfarenheten tyvärr. Resultatet har blivit att alltför många patienter skadats av dåligt utprovade mediciner eller av mediciner där den botande effekten varit lägre än biverkningseffekten. I alltför många fall har skadorna varit mycket allvarliga t.ex. Neurosedynfallen, och även dödsfall har inträffat i skrämmande hög omfattning. Orsaken ligger utan tvekan i att läkemedelsindustrin är ivriga att snabbt få god omsättning på sina nya preparat för att kunna utnyttja sin ensamställning – och då hinner alltför många behandlas innan eventuella ogynnsamma biverkningar och skador blir kända.

De alternativa behandlingsformerna anses inte arbeta med vetenskap eftersom s.k. empirisk d.v.s. erfarenhetsmässig vetenskap inte anses vara ”rätt sorts vetenskap”. Att jag som homeopat med säkerhet vet att någon eller några doser av homeopatiskt potentierad svavel är ypperlig behandling mot många former av eksem – är således värdelös p.g.a. att jag enbart vet det av erfarenhet och inte vetenskapligt kan förklara vad som kemiskt sker i kroppen vid behandlingen.

Företrädarna för skolmedicinen bortser därvid från det glasklara faktum att en alternativmedicinare är betydligt mer tränad till att snabbt uppfatta såväl god effekt som bristande effekt på sin behandling. Vi s.k. kvacksalvare är tvingade att vara oerhört uppmärksamma på behandlingsresultaten i varje enskilt fall eftersom vi vet att vi, för vår egen fortlevnad inom yrket, MÅSTE

… bedöma patientens tillstånd så exakt rätt som det någonsin är möjligt. En läkare får missuppfatta en patients symptom och ex.vis ordinera magsyredämpande medel till en hjärtsjuk medan en alternativterapeut ofelbart blir uthängd på löpsedlar, åtalad, straffad och får dessutom näringsförbud för samma misstag.

….. välja exakt rätt medicin eller behandlingsform,

….. dosera medicinen på rätt sätt, och dessutom

….. stimulera patienten till en positiv attityd till kommande bot och bättring.

Är det inte dags att alternativmedicinen hedras med att tilldelas äran av att besitta beprövad erfarenhet?

Redan 1980 var jag helt klar över att läkarnas intensiva Östrogenförskrivning gav helt oönskade bieffekter i många fall – men först för 6-7 år sedan gick samma talgdank upp för Socialstyrelsen. Skönt att det äntligen skedde då – men synd att vi alternativmedicinare inte har möjlighet att yttra oss och kanske rädda något tusental patienter från skador.

Groblad (Plantago major) har i århundraden använts av kloka gummor och gubbar för bl.a. sårbehandling men först nu år 2008 börjar man att intressera sig för dess läkedomseffekt. Underbart att det äntligen sker – och dessutom av Balsgård som förhoppningsvis är kloka nog att inte släppa ifrån sig sina forskningsrön till första bästa läkemedelsfabrikant! Varför inte det då, undrar du. Jo helt enkelt eftersom det alldeles för ofta ”går åt pipan” med kunskapen då. Läkemedelsfabrikanten kan inte få lönande patent på ett växtextrakt – därför analyserar man istället växtens innehåll och sedan tillverkar man det verksamma ämnet syntetiskt – och får ett lönsamt patent på detta.

Är inte det bra då? Nej och åter nej eftersom läkemedelsfabrikanten inte på långa när har samma kunskap som naturen. Naturen kombinerar nämligen det verksamma och läkebefrämjande ämnet med andra kemiska ämnen som neutraliserar eller reducerar de allra flesta biverkningarna. Det gör inte läkemedelsfabrikanten och resultatet blir en verksam patenterad medicin där biverkningarna riskerar att vara värre än den botande effekten..

Naturmedel är visserligen inte helt biverkningsfria, i synnerhet inte så länge konsumenten har uppfattningen att ”om en tablett är bra så måste 3 tabletter vara ännu bättre”, men inget etablerat naturmedel har tillnärmelsevis lika mycket biverkningar som genomsnittet bland skolmedicinens läkemedel..

Nu ser jag fram emot många, många glädjestunder vid nyheterna då fler och fler nyheter kommer om ny bedömning av sjukdomar och både nya behandlingsformer och ny naturbaserad medicin – och en dag i en fjärran framtid kommer många av den alternativa medicinens tankegångar och behandlingsformer att ingå i den officiellt godtagna och etablerade skolmedicinen.

Långt dessförinnan hoppas jag att skolmedicin och alternativmedicin kan börja samarbeta till fromma för såväl patienter som nationalekonomin.

Jag ställer mig inte bakom alla former av alternativ medicin. Det förekommer tyvärr såväl flum och dumheter som oseriösa lycksökare inom genren – men mycket är värdefullt och bör på sikt få status som officiellt godkänd medicinsk behandling.

Kaloriberäkningsbluff?

lördag, juni 14th, 2008

VILSELEDANDE PÅSTÅENDEN OM MAT!

Så skall jag ännu en gång ge mig på ett ämne som jag inte har utbildning nog att bedöma men där mitt sunda förnuft säger mig att något är helt galet.

Vi har under många år matats med information om våra livsmedels kaloriinnehåll och kostens ”nyttighet” har bedömts efter hur mycket energi den ger oss. Syftet har varit att få oss att avstå från feta produkter med överskott på energi och att gå över till magrare, energifattigare. Anledningen har varit att ”hälsoexperter” satt ett likhetstecken mellan åderförfettning / åderförkalkning och fettintag via kosten. Beläggningen i åldrande ådror har uppfattats som orsakade av intag av fet mat och därför har hälsovårdsmyndigheten (i missriktat välmening ?????) bestämt att vi skall skrämmas för den feta maten.

Våra livsmedels energiinnehåll d.v.s. näring anges i begreppet Joule / Kilojoule d.v.s i energimängd. Tidigare hette det Kalorier. Man mäter energiinnehållet i en s.k. Kalorimeter som kan se ut så här:

I den syrefyllda kammaren lägger man en utmätt mängd av det födoämne man skall mäta energiinnehållet på och sedan tänder man eld på det med tändtråden.

Förbränningen värmer upp vattnet och hur mycket energi förbränningen ger avläses på termometern och detta omvandlas till Kilojoule. Fiffigt eller hur?

MEN nu vet ju alla att vår matsmältning inte fungerar efter principen ”förbränning med eld under tillförande av rent syre” utan den fungerar med nedbrytning av maten på biokemisk väg med hjälp av bl.a. s.k. enzymer.

Detta innebär att den energimängd som man kan mäta med en kalorimeter på intet sätt är att jämföra med den energimängd som ett livsmedel ger vid normal bearbetning i mage/tarmkanalen och alltså absolut INTE skulle få användas för bedömning av livsmedels energiinnehåll.

Jag kan inte annat än anta att hälsovårdsmyndigheterna med flit blundar för detta uppenbara faktum och därigenom vilseleder oss alla till att tro att t.ex. den s.k. ”Nyckelhålsmärkningen” skulle vara en garanti för nyttigare mat.

Över hela världen har människor varit ”kalorijägare” och bokfört och värderat sina måltider för att kalorivärden inte skulle överskridas för att deras måltider skulle vara nyttiga. De har, enligt mitt sätt att se, jagat spöken som inte existerar på det sätt som de inbillats att tro!

Vid biokemisk ”förbränning” går det bl.a. åt s.k. aktiveringsenergi som innebär att nedbrytningsprocesser kräver energitillförsel för att kunna startas och vidmakthållas.

Detta uppenbara faktum tar hälsovårdsmyndigheten och kostexperterna inte hänsyn till och detta kan inte kallas för annat än medvetet bedrägeri. Vi luras härigenom att tro att fet mat är otroligt energirik (= otroligt onyttig) och att exempelvis frukt är fantastiskt kalorifattig (= otroligt nyttig).

Jag vill med detta absolut inte påstå att fett är nyttigare än frukt – på intet sätt! Det jag reagerar på är det huvudlösa påståendet att kroppen tillgodoförs den energi som ovanstående energimätning visar. Detta är nämligen helt felaktigt!

Det förvånar mig att myndigheterna inte har använt den sotmängd som uppstår i förbränningskammaren som ett mått på den slaggmängd som livsmedlen producerar vid förbränning i kroppen. Det vore väl mysigt att på livsmedelsförpackningarna kunna avläsa slaggmängdskoefficienten i en skala från 1 för de mist slaggande produkterna till 10 för de produkter som slaggar igen ådrorna på rekordtid, eller hur? Fast det uppstår kanske mindre sot vid förbränning av fett fläsk än vad det gör vid förbränning av morötter och då kan ju syftet med märkningen inte ge avsett resultat, nämligen att tukta den okunniga och korkade allmänheten att följa hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer.

Vad har då denna häxjakt på fetter inneburit för oss?

Många, många svenskar lever med ett konstant dåligt samvete eftersom de har för sig att de inte lever tillräckligt sunt. Eftersom dåligt samvete är en bra grogrund för allehanda sjukdomar skapar fettjakten alltså helt onödiga sjuklingar som blir sjuka av samvetsnöd!

Vi har ett fläskkött i butiken som är utarmat på det mesta av sin smak eftersom smaken till största del sitter i fettet och fläskkött skall vara magert!

Det mesta av oxköttet är också fettutarmat men, tack och lov, börjar det komma oxkött med bra fettmarmorering och bra smak.

Det naturliga och näringsriktiga smöret har till största delen blivit portförbjudet i svenska hem och ersätts av allt lättare bordsmargariner. Dessa s.k. plastmargariner påstås vara nyttiga eftersom de med knapp nöd innehåller något fett alls och de fetter som finns i dem består av extraherade oljor med rester kvar av bensin eller aceton s.k. hexan. I framtiden kommer kanske det idealiska bordsmargarinet att tillverkas i hemmet av en påse tapetklister, en påse smakämnen och lite vatten – som sen körs med stavmixern. Billigt, nyttigt och bra?

Mjölken är också farlig om den är fet, påstås det, och därför homogeniseras all mjölk för att man skall kunna producera fettsnålare produkter. De sönderslagna fettpartiklar som nu finns i mjölken har visat sig vara långt ifrån nyttiga eftersom de kan tränga in i tarmvävnaden och ruttna där.

Så har vi då detta med kolesterolvärdet. Under många år har experterna påstått att sjukliga kolesterolvärden beror på fet och onyttig kost – och vi har TROTT PÅ DEM och försökt att ändra kostvanor och ibland medicinerat för att sänka kolesterolvärdet. Hur många som blivit sjuka eller dött av denna medicinering är det ingen som vet – och hälsovårdsmyndigheten vill säkert inte veta det heller. Se gärna biverkningarna för ”Lipitor”, ett vanligt läkemedel mot kolesterolproblem, på www.fass.se.

Jag vill absolut inte rekommendera någon till ett ohämmat fettintag och jag förespråkar definitivt inte att ni skall frossa i chips, donuts eller pommes frites, men jag önskar att den moderna vansinnesskräcken för fetter ersätts med en förnuftig inställning. Fett är NYTTIGT i måttliga doser, fett ger smak till annars smaksvaga produkter och fett ger inte fetma lika litet som grönsaker färgar oss gröna.

Njut alltså av livet, njut av maten och ersätt konstgjord, förgiftad och förgiftande mat med naturlig, näringsriktig och nyttig mat – även om fetthalten är lite högre än de moderna produkterna.

Vansinniga löneökningar!

lördag, juni 14th, 2008

Jag blev riktigt arg när jag hörde på nyheterna i dag att EU-personalens löner skulle ökas med 15.000 kronor per månad från nuvarande 53.000 till 68.000 kronor!

Samtidigt skulle regeringens ledamöter få motsvarande lönehöjning eftersom tydligen deras lönenivåer på något sätt var sammankopplade.

VEM i övriga samhället kan räkna med en lönehöjning som motsvarar ingångslönen för en ”normal” löntagare?

Vi har just haft en sjuksköterskestrejk i landet. Den visade sig bli en sjuk sköterskestrejk (fullt medveten särskrivning) eftersom utfallet långt ifrån motsvarade förhoppningarna. 4 % första året och därefter 3% andra året och 2% tredje året var långt från de ställda kraven. Vist skulle sköterskorna varit nöjda med bara en tredjedel av EU-tjänstemännens löneökning? Sjuksköterskorna gör i varje fall ett betydligt samhällsnyttigare arbete än ÈU-tjänstemännen. OM EU-tjänstemännen hade strejkat hade inte en enda människa i Sverige blivit berörd på något negativt sätt – kanske snarare tvärtom?

Jag har förresten aldrig förstått finessen med att LO alltid, i alla år, använt PROCENTPÅSLAG vid löneförhandlingar – det ÖKAR ju bara klyftorna mellan lågavlönade och högavlönade varje år eller hur?

Om skillnaden mellan två kategorier löntagare är 5.000/månad och båda parter får likartad procentuell löneökning under ex.vis 6 år kommer löneskillnaden därefter att vara 6.000/månad! Tacka för att vissa grupper ständigt ligger inom låglöneområdet! Visst finns det lokala förhandlingar och diverse trix för utjämning – men dessa åtgärder räcker uppenbarligen inte. Så snälla LO gå istället ut med lönekrav formulerade i begreppet ”kronor/månad” och låt systembolaget ha monopol på procenten!

Sverige MÅSTE protestera mot de vansinniga köneökningarna som är en ren förolämpning mot alla svenska löntagare som snällt nöjer sig med 3% i löneförhöjning.

Protesten bör – för att vara effektiv – innehålla hotet att vi annars stolta träder ur den s.k. EU-gemenskapen och därefter tillåter oss att själva sköta och ansvara för Sveriges inre angelägenheter – som vi troligen klarar av bättre än EU.

Vår mat val mellan pest eller kolera?

lördag, juni 14th, 2008

Rubriken kan låta märklig i dessa tider av kostmedvetenhet och nyttighetstänkande, men sanningen bakom alla vackra ord om nyttig och hälsosam mat är att maten aldrig någonsin varit så onyttig, förgiftad och skadlig som den är i dag.

Ämnet är skållhett eftersom opinionsbildningen ligger i händerna på multinationella företag som tjänar miljarder på att vilseleda oss och därigenom skapa köpintresse för sina onyttiga produkter.

Låt oss se lite närmare på vissa företeelser i dagens kostdebatt – men redan från början vill jag be er vanliga konsumenter att betänka ett oerhört viktigt faktum – de forskare som ivrigt hävdar livsmedeltillsatsernas oskadlighet är anlitade och betalda av livsmedelsproducenterna och har starka ekonomiska intressen och resurser bakom sig, medan de forskare och läkare som hävdar tillsatsernas skadlighet är ideellt verkande och obetalda privatpersoner som aldrig kan räkna med ett öre från något håll för sin forskning. Till och med de statliga och överstatliga organ som beslutar om godkännande eller förbud verkar vara starkt påverkade av de multinationella livsmedelsjättarnas ekonomiska inflytande.

SOCKERHALTIGA OCH SOCKERFRIA PRODUKTER:
Vi konsumerar på tok för mycket raffinerat socker i vårt samhälle. Detta leder till övervikt med många därtill hörande sjukdomar – detta är ett obestridligt faktum, och det är därför viktigt att sockerkonsumtionen minskas radikalt. Livsmedelsföretagen har i det avseendet svarat med att presentera mängder av Light- och Zeroprodukter och beskrivit dem som sockerfria och därmed nyttigare. Detta är en uppenbar lögn och ett medvetet vilseledande av konsumenten eftersom dessa produkter istället innehåller ämnen som absolut inte är säkra för folkhälsan. Det finns visserligen en omfattande debatt om sötningsmedlen Aspartam och Saccarin där meningarna om skadlighet/oskadlighet går helt isär – men så länge som dessa medel inte bedöms som ensidigt riskfria bör de inte få användas.

Aspartam (E951) är troligen ett av de tillsatsämnen som redan har och framöver mångdubbelt kommer att drabba folkhälsan på ett katastrofalt sätt. Man kan med fog anta att Aspartam är boven vid många sjukdomstillstånd som diagnostiserats som: Kronisk trötthetssyndrom, Epstein Barr virus, Post-Polio Syndrom, Borrelia, Basedows sjukdom, Meniers sjukdom, Alzheimers sjukdom, Amyotrofisk lateralskleros, Epilepsi, MS, EMS, Sköldkörtelsjukdomar, Fibromyalgi, Lupus, Lymfom, och kanske allra främst ADHD, där otvivelaktigt ett mycket stort antal barn medicineras med psykofarmaka mot symptom som helt enkelt beror på alltför stor konsumtion av Aspartam som inneburit att de gått miste om de för dem viktiga, snabba kolhydrater, i form av riktigt socker, som de tveklöst behöver som ”medicin” för att kompensera sin störda hjärnfunktion.

Jag går inte närmare in på hur Aspartam kemiskt/nedbrytningsmässigt påverkar kroppen utan ber intresserade ta del av de källor (för och emot) som finns angivna nederst. Dock är det två områden jag vill beröra lite närmare: För det första skapar de konstgjorda sötningsmedlen ett kraftigt sug efter sötsaker eftersom de bl.a. påverkar Insulinproduktionen.

Detta innebär att kroppen, som lurats på de snabba kolhydrater som vanligt socker innehåller, gallhojtar efter fler söta produkter och att därför Lightläsken måste följas av godis, glass eller annat onyttigt. Resultatet blir ett omåttligt intag av onyttigheter – vilket innebär att själva poängen med att göra en produkt sockerfri helt omintetgörs. För det andra skapar Aspartam ämnet metanol vid nedbrytningen i kroppen. Metanol = Träsprit bildas i så stora mängder att det är en uppenbar hälsorisk för huvudvärk, depressioner, yrsel, allmän svaghet, buksmärtor och synförsämring. Visserligen finns det andra livsmedel som ger samma mängd metanol vid nedbrytning – men då bildas även etanol vilket av hävd är ett motgift mot metanolförgiftning och således upphäver metanolens skadeverkningar.

Saccarin är ett av de övriga alternativa sockerfria sötningsmedlen i marknaden och enbart för att belysa detta medlets ”oskadlighet” vill jag nämna att det ur fosterskadeeffekt och risken för framkallande av cancer, av en del forskare, jämställs med DDT och Koltetraklorid. Vem skulle vilja ha sådana medel i kosten?

SMAKFÖRSTÄRKAREN GLUTAMAT:
Här har vi en ännu större bov ur folkhälsosynpunkt. Ursprunget till Glutamat var en naturlig produkt nämligen ett starkt koncentrat på köttbuljong. Numera är det istället syntetiskt framställt och har då blivit livsmedelstillsatsen E621. Glutamat är vanligt förekommande i modern industriproducerad mat som buljongtärningar, färdigmat och snabbmat, pulversoppor och såser, kryddor som grillkrydda och aromat samt färdigkryddat kött, i dressingar och snacks som chips m.m. och finns dessutom i enorma mängder i många orientaliska rätter. Denna smakförstärkare ger bevisligen allergier, hjärnskador och neurologiska skador på försöksdjur och inget talar emot att samma skador uppstår på människor.
Medlet är förbjudet i all form av barnmat – men godkänt för individer över 6 månaders ålder, trots att man kunnat se en direkt koppling mellan Glutamat och sjukdomar som migrän fosterskador, astma, depressioner, tillväxtproblem, hormonstörningar, lever- och nervskador, försämrad syn, huvudvärk, svettningar, halsbränna, tryck över bröstet och illamående samt demenssjukdomar som Parkinson och Alzheimer och dessutom den mycket debatterade sjukdomen ADHD.
Glutamat bedöms även vara starkt beroendeframkallande, vilket innebär att ”vanlig, riktig” mat inte smakar tillräckligt attraktivt och de får svaghetskänsla, koncentrationssvårigheter och darrningar om de inte får i sig Glutamat regelbundet.

DE LIVSFARLIGA FETTERNA:
Under de senaste åren har det förekommit en fortlöpande propaganda mot onyttiga fetter – i viss mån med fog. ÖVERDRIVET fettintag är inte nyttigt eftersom det leder till övervikt och därmed sammanhängande hjärt- och kärlstörningar, men propagandan har gett alltför många människor uppfattningen att alla former av mättade fetter är livsfarliga, vilket är totalt felaktigt.
De nyttigaste fetterna är de fleromättade av typ Omega 3 som främst förekommer i feta fisksorter borde vara en självklarhet i kosten minst ett par gånger varje vecka – men den goda effekten försvinner vanligtvis helt och hållet eftersom den vanligaste fiskrätten i dag är fiskpinnar där paneringen innehåller och suger åt sig så mycket av de onyttiga fetterna att de goda fetterna i den lilla fisk som finns i fiskpinnarna går förlorad.
Visserligen förordas att man skall använda fleromättat fett vid stekning och allra bäst påstås flytande margariner och ex.vis rapsolja vara. Men – för att göra margariner av olika slag och för att göra den gulgröna och beska rapsoljan mer aptitlig krävs dock att oljorna bearbetas kemiskt. Detta lämnar påtagliga rester av bl.a. extraktionsbensin (hexan) kvar i slutprodukten. Hexan ger nervskador och kan påvisas i de flesta bordsmargariner – även i sådana ”nyttighetsprodukter” som Becel. Detta betyder att vi vilseleds av reklamen för nyttiga livsmedel genom att få oss itutat det helt felaktiga påståendet att dessa fleromättade fetter är mycket nyttigare än smör. I en del livsmedel kan fetter ersättas med sojaprotein/sojalecithin.
De produkterna räknas mer eller mindre till begreppet hälsokost utan att man då är medveten att även soja extraheras med extraktionsbensin och att halten Hexan i sojaslutprodukten är upp till 30 (trettio) gånger högre i sojaprodukterna än vad den är i de extraherade margarinprodukterna.
Fetternas skadlighet bedöms dessutom, enligt min helt privata mening, på ett helt felaktigt sätt och påståendet ”att man blir fet av fett” har stått sig nu i flera år, trots att den bygger på samma groteska logik som den att man skulle ”bli grön av grönsaker”.
De fleromättade fetterna är mycket lättupptagliga i kroppen medan däremot de mättade fetterna kräver energi vid sin omvandling till näring i kroppen och de är dessutom betydligt mer svårupptagliga. Som ett bevis för detta vill jag nämna det faktum att man faktiskt kan åstadkomma viktminskning och banta genom att konsumera stora mängder fett och undvika alla typer av kolhydrater.
Det ”suger fett” att äta fett skulle man kunna konstatera och en fettsnål kost leder ofta på sikt till övervikt och ohälsa, eftersom ett minskat fettintag leder till ett ökat intag av kolhydrater. Dessutom blir den fettsnåla kosten ofta onyttig eftersom fettet – som bundit vitaminer till sig – saknas och därigenom saknas även vitaminerna. Idén att fett generellt orsakar hjärtsjukdom och cancer är helt fel.
Rätt fett skapar istället förutsättningar för god hälsa medan fel fett leder till sjukdom.

I tusentals år har mänskligheten uppskattat den hälsogivande olivoljan, linfröoljan och sesamoljan, medan den feta olja som idag produceras ofta är t.ex sojaolja som bättre passar för fabrikstillverkning och därför favoriseras av tillverkarna. En i övrigt hälsosam olja kan dessutom bli skadlig när den omvandlas genom uppvärming, ljus, oxidering, härdning och homogenisering (detta gäller tyvärr även vår mjölk). Sådana kvalitativa skillnader missas ofta när ämnet berörs i massmedierna.

Det finns oerhört mycket mer att ta upp när det gäller fetternas (o)nyttigheter och jag hänvisar därför gärna till den informativa hemsidan:

http://www.forumfrisk.se/kost/index.asp?g=2&r=28

VAD KAN VI DÅ GÖRA FÖR ATT ÄTA OCH DRICKA UTAN ATT BEHÖVA VARA RÄDDA ELLER KÄNNA SKULDKÄNSLOR FÖR FELAKTIG KOST?

Receptet är mycket enkelt och lyder: MÅTTFULLHET. Vill du dricka läsk så köp vanlig läsk med socker, men nöj dig med en 33cl-flaska och blunda när du går förbi 2-litersflaskorna med light- eller zeroprodukter.

Använd gärna råsocker, sirap, honung eller de nyttiga sockerarterna druvsocker (glucos), Sakaros och Laktos i matlagningen – under förutsättning att du inte är diabetiker.

Ett ökat intag av protein och fett vid varje mål kan lösa problemet med sötsaksberoende eftersom mättnadskänslan ökar. Fettet kan där vara antingen vegetabiliskt eller animaliskt – det har i praktiken ingen betydelse.

Använd naturliga fetter. De bästa är naturligtvis olivolja, rapsolja och liknande men smör är inte heller att förakta – och hade varit ännu bättre om man inte värmebehandlat mjölken, vilket borde gå att åstadkomma när dagens bakteriekontroller kan göras mycket snabbare och billigare än vad man kunde då den s.k. pastöriseringen infördes.

Ät så nyttig glass som möjligt och undvik glass som enbart är tillverkad av syntetiska, emulgerande, konsistensgivande, smakgivande och sötande kemikalier. Om en glass innehåller grädde – desto nyttigare!

Tro inte att müsli, sädesprodukter och produkter med högt innehåll av fibrer automatiskt är nyttigare än andra livsmedel. Kika på innehållsförteckningen och konstaterar du då att man tillsatt ett flertal vitaminer och mineraler så kan du utgå från att de sädesslag som ingår i produkten har växt på utarmade jordar och att därför vetet och rågen inte alls är så nyttig som reklamen påstår. Välj istället kravodlat.

Var sparsam med färdigmat, halvfabrikat, aromakryddor, buljongessens/buljongtärningar och allt som innehåller glutamat. Undvik dessutom kallrökade produkter eftersom den rökarom som används troligen skapar magcancer.

Slopa chips och uppenbar skräpmat och köp nötter, torkad frukt eller färsk frukt istället. Är du riktigt godissugen – köp en chokladkaka med högt kakaoinnehåll (minst 70%) och njut den i små doser på 30 – 50 g åt gången. Då får du en bra sötsaksmättnad samtidigt som du ger kroppen en välbehövlig dos av nyttiga antioxidanter.

Tänk på att stärkelserika produkter som snabbpasta, vetemjöl, snabbris och potatisrätter är precis lika ”farliga” som motsvarande mängd socker. De omvandlas nämligen utan större problem till lättillgängliga kolhydrater som kan jämställas med rent socker. Ät alltså med måtta och välj hellre nyttigare produkter.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu