BloggProffs

Arkiv för ‘språkvård’ Kategori

Vårt misshandlade svenska språk.

tisdag, september 9th, 2008

De senaste åren har inneburit ett katastrofalt förfall av vårt språk på flera olika sätt. Att engelska uttryck glider in, mer eller mindre okonstlat, är kanske naturligt med tanke på den ökande internationella kontakten mellan människor, men ofta innebär inte bruket av engelska ord och uttryck något språklyft utan tvärtom en kvalitetssänkning. Är det kanske inte lika ”fint” att kunna använda det svenska språket på ett varierat och korrekt sätt som att kunna en del engelska?

Att däremot kunskapen om och bruket av synonymer har blivit så torftigt är skrämmande.

Detta märks inte minst i radio och TV. Här hör man t.ex. dagligen om jobb, jobb och åter jobb – medan de övriga drygt 13 synonymerna förblir oanvända till större delen.

När kommer man att byta ut ”lön”, ”arvode” och ”honorar” mot ordet ”pröjs” eller ”hus”, ”villa” eller ”stuga” mot ”kåk”?

”Grymt” är numera ett positivt ord som ersätter ”Fantastiskt”, ”Lysande” eller ”Förnämligt”;

”Sjukt” är ett annat allmänt förstärkningsord som man kopplar samman med praktiskt taget allt, istället för att använda det hundratal redan befintliga förstärkningsord – som dessutom kan varieras i oändlighet med god fantasi.

Trots allt – det allra värsta är att vissa ord dyker upp med helt felaktig innebörd. Ett av dessa är ordet ”vart”.

Ordet ”Vart” enligt normalt språkbruk skall kopplas till RIKTNING och order ”Var” skall kopplas till PLATS.

”Var bor du och vart skall du resa?” är korrekt men definitivt inte ”Vart bor du och var skall du resa?” Tyvärr ser och hör man dagligen ordet ”vart” felaktigt använt i media.

Jag har förstått att användningen av ordet ”dom” inte längre är acceptabelt inom vissa litterära kretsar – och vad har då resultatet blivit? Jo man sätter in orden ”dem” istället och glömmer då att ordet ”dom” måste ersättas med ”dem” ibland och ”de” ibland men när  språkkänslan och kunskapen saknas om hur ”de” respektive ”dem” skall användas så blir resultatet förödande obehagligt.

”Dom två forskarna gav dom andra i gänget en läxa” blir: ”Dem två forskarna gav dem andra i gänget en läxa” eller ”Ge böckerna till dom” blir ”Ge böckerna till de” (korrekt svenska skall vara: De två forskarna gav de andra i gänget en läxa resp Ge böckerna till dem).

Sådant språkbruk ger i varje fall mig huvudvärk!

Om inte de som avskyr ordet ”dom” kan använda ”de” och ”dem” på rätt ställe så är faktiskt ”dom” betydligt trevligare att läsa än ett vansinnigt placerat ”dem” eller ”de”!

En av mina käpphästar sen åratal har varit användningen av orden ”chans” respektive ”risk”. Chans innebär av hävd en förhoppning om att lyckas och Risk innebär hotet att förlora. ”Jag tar en risk” innebär att jag vet att jag kan misslyckas, medan ”Jag tar en chans” betyder att jag hoppas jag skall vinna något.

Ordet ”risk” hör eller ser man sällan numera – det är ”chans” för hela slanten – och vårt språk har förlorat ytterligare en del av sin variationsrikedom.

Hur kan det komma sig att människor berömmer engelska språket för dess ordrikedom och samtidigt utarmar det svenska språket på dess finesser? Svenskan har en ovanlig övertag gentemot många andra språk genom dess möjlighet att skapa ordkombinationer där andra språk måste kombinera två eller tre ord för att presentera samma sak. Vi kan exempelvis skriva ”prästkappan” medan engelskan får skriva ”the teacher´s robe”.

Till sist:  Särskrivning är en styggelse!

Vi bör ha kvar ”Tysklärare” och inte använda ”Tysk lärare”  och naturligtvis ”sjukgymnast” istället för ”sjuk  gymnast”.

Jag köpte för en tid sedan en kulspetspenna som hade texten ”Kul penna” – men inte sjutton var den roligare än andra pennor jag haft!

Jag kan livligt tänka mig hur framtida deckare snabbt mister all spänning när man läser texten: ”Polisen vände på den döda kroppen och upptäckte ett kul hål i pannan”.

Är det bara jag som reagerar??


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu