BloggProffs

Postade taggar ‘hälsa’

HUMOR – en allvarlig sak!

tisdag, november 24th, 2009

Under många, många år har jag hävdat att glädje och humor är betydelsefulla faktorer i människors välbefinnande och hälsa.

Ett hjärtligt skratt främjar endorfinproduktionen och en ökaning av endorfinmängden hjälper bl.a. kroppens självläkning, tar udden ur depressioner och fungerar som smärtlindring.

Jag har därför beslutat att bidra till att öka den såväl kroppsliga som själsliga hälsan inom den svenska befolkningen genom att med ojämna mellanrum presentera min form av humor för allmänheten.

Jag tar humor på största allvar, vilket ni kommer att uppfatta i mitt inslag. Möjligen kan det allvaret bidra till att den presenterade humorn blir ännu roligare – eller också inte. Är därför tacksam för kommentarer så kommande humorterapiinslag blir ännu effektivare läkemedel för kropp och själ.

Jag ber redan nu om ursäkt för att jag har en besvärande likhet med Ernst Hugo Järegård i det bifogade inslaget, så ni som avskydde honom bör inte klicka på länken!

YouTube Preview Image

VETENSKAP OCH / ELLER BEPRÖVAD ERFARENHET?

söndag, juli 13th, 2008

Tänk att man kan bli lycklig över inslag i nyheterna!

Jag blev det:

den 12/7 när man rapporterade att antalet bröstcancerfall nu påtagligt minskat och kopplade detta till att läkarna blivit mer restriktiva med förskrivning av Östrogen till kvinnor i övergångsåldern,

och den 13/7 då vi fick veta att man på Balsgård (http://www.ltj.slu.se/balsgard/index.html) arbetade med att utforska den lilla oansenliga växten Groblad för att kunna använda denna för medicinska ändamål framöver.

Groblad

Jag har arbetat heltid inom den alternativa vården som homeopat / naturläkare i 33 år fram till min pensionering förra året och har i alla år irriterats över den arrogans och högdragenhet många företrädare för den s.k. skolmedicinen visat gentemot alternativa terapier och behandlingsformer. Denna attityd har visserligen minskat en del sedan jag startade min verksamhet 1975, men än i dag hör jag uttalanden som mer hör hemma i häxprocessernas eller inkvisitionens tid än i moderna ”upplyst” tid.

Läkarvetenskapen skall arbeta med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” men tycks oftast välja vetenskap framför den beprövade erfarenheten tyvärr. Resultatet har blivit att alltför många patienter skadats av dåligt utprovade mediciner eller av mediciner där den botande effekten varit lägre än biverkningseffekten. I alltför många fall har skadorna varit mycket allvarliga t.ex. Neurosedynfallen, och även dödsfall har inträffat i skrämmande hög omfattning. Orsaken ligger utan tvekan i att läkemedelsindustrin är ivriga att snabbt få god omsättning på sina nya preparat för att kunna utnyttja sin ensamställning – och då hinner alltför många behandlas innan eventuella ogynnsamma biverkningar och skador blir kända.

De alternativa behandlingsformerna anses inte arbeta med vetenskap eftersom s.k. empirisk d.v.s. erfarenhetsmässig vetenskap inte anses vara ”rätt sorts vetenskap”. Att jag som homeopat med säkerhet vet att någon eller några doser av homeopatiskt potentierad svavel är ypperlig behandling mot många former av eksem – är således värdelös p.g.a. att jag enbart vet det av erfarenhet och inte vetenskapligt kan förklara vad som kemiskt sker i kroppen vid behandlingen.

Företrädarna för skolmedicinen bortser därvid från det glasklara faktum att en alternativmedicinare är betydligt mer tränad till att snabbt uppfatta såväl god effekt som bristande effekt på sin behandling. Vi s.k. kvacksalvare är tvingade att vara oerhört uppmärksamma på behandlingsresultaten i varje enskilt fall eftersom vi vet att vi, för vår egen fortlevnad inom yrket, MÅSTE

… bedöma patientens tillstånd så exakt rätt som det någonsin är möjligt. En läkare får missuppfatta en patients symptom och ex.vis ordinera magsyredämpande medel till en hjärtsjuk medan en alternativterapeut ofelbart blir uthängd på löpsedlar, åtalad, straffad och får dessutom näringsförbud för samma misstag.

….. välja exakt rätt medicin eller behandlingsform,

….. dosera medicinen på rätt sätt, och dessutom

….. stimulera patienten till en positiv attityd till kommande bot och bättring.

Är det inte dags att alternativmedicinen hedras med att tilldelas äran av att besitta beprövad erfarenhet?

Redan 1980 var jag helt klar över att läkarnas intensiva Östrogenförskrivning gav helt oönskade bieffekter i många fall – men först för 6-7 år sedan gick samma talgdank upp för Socialstyrelsen. Skönt att det äntligen skedde då – men synd att vi alternativmedicinare inte har möjlighet att yttra oss och kanske rädda något tusental patienter från skador.

Groblad (Plantago major) har i århundraden använts av kloka gummor och gubbar för bl.a. sårbehandling men först nu år 2008 börjar man att intressera sig för dess läkedomseffekt. Underbart att det äntligen sker – och dessutom av Balsgård som förhoppningsvis är kloka nog att inte släppa ifrån sig sina forskningsrön till första bästa läkemedelsfabrikant! Varför inte det då, undrar du. Jo helt enkelt eftersom det alldeles för ofta ”går åt pipan” med kunskapen då. Läkemedelsfabrikanten kan inte få lönande patent på ett växtextrakt – därför analyserar man istället växtens innehåll och sedan tillverkar man det verksamma ämnet syntetiskt – och får ett lönsamt patent på detta.

Är inte det bra då? Nej och åter nej eftersom läkemedelsfabrikanten inte på långa när har samma kunskap som naturen. Naturen kombinerar nämligen det verksamma och läkebefrämjande ämnet med andra kemiska ämnen som neutraliserar eller reducerar de allra flesta biverkningarna. Det gör inte läkemedelsfabrikanten och resultatet blir en verksam patenterad medicin där biverkningarna riskerar att vara värre än den botande effekten..

Naturmedel är visserligen inte helt biverkningsfria, i synnerhet inte så länge konsumenten har uppfattningen att ”om en tablett är bra så måste 3 tabletter vara ännu bättre”, men inget etablerat naturmedel har tillnärmelsevis lika mycket biverkningar som genomsnittet bland skolmedicinens läkemedel..

Nu ser jag fram emot många, många glädjestunder vid nyheterna då fler och fler nyheter kommer om ny bedömning av sjukdomar och både nya behandlingsformer och ny naturbaserad medicin – och en dag i en fjärran framtid kommer många av den alternativa medicinens tankegångar och behandlingsformer att ingå i den officiellt godtagna och etablerade skolmedicinen.

Långt dessförinnan hoppas jag att skolmedicin och alternativmedicin kan börja samarbeta till fromma för såväl patienter som nationalekonomin.

Jag ställer mig inte bakom alla former av alternativ medicin. Det förekommer tyvärr såväl flum och dumheter som oseriösa lycksökare inom genren – men mycket är värdefullt och bör på sikt få status som officiellt godkänd medicinsk behandling.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu